Skip navigation

Cotton Roll Dispenser

Cotton Roll Dispenser


Cotton Roll Dispenser

Specification

  • Color: WHITE
  • Size: Dimensions : 170 x 101 x 52m/m (W x H x D)


     ITEM # 770-001 : White